Skołyszyn 346, 38-242 Skołyszyn
tel. kom. 665-187-695
Poniedziałek 13:30-18:30 | Czwartek 13:30-18:30 | Piątek 13:30-18:30 | Sobota - tylko po wcześniejszej rejestracji

Zdjęcia RTG i RVG

MICRODENT Stomatologia Mikroskopowa Skołyszyn

Rentgenodiagnostyka stomatologiczna. We współczesnej stomatologii jest to podstawowa metoda badawcza.  

W naszym gabinecie badanie rentgenowskie przeprowadzamy za pomocą profesjonalnego aparatu RTG Kodak 2200. Minimalna dawka promieniowania przechodzi przez obszar tkanek, które nas interesują, dzięki czemu otrzymujemy obraz rentgenowski. Zdjęcie radiologiczne jest niezbędne do postawienia trafnej diagnozy. W niektórych przypadkach może okazać się nawet jedyną metodą diagnostyki. Jeśli mamy do czynienia z próchnicą ukrytą, która  znajduje się na powierzchniach stycznych pomiędzy dwoma sąsiadującymi zębami, będzie niewidoczna podczas badania fizykalnego natomiast uwidoczni się na zdjęciu RTG.

Aparat RTG

Aparat RTG

Rentgenodiagnostyka jest wykorzystywana do diagnozowania zmian okołowierzchołkowych, przyzębnych oraz kostnych. Nieodzowna w trakcie leczenia kanałowego, jak również po jego zakończeniu w celu monitorowania efektów terapii. Przydatna także w chirurgii stomatologicznej, na przykład przed usunięciem zęba, aby dokładnie określić charakterystykę korzeni.

Istotą radiologii stomatologicznej jest zobrazowanie struktur niewidocznych gołym okiem, mających często kluczowe znaczenie w wyborze pomyślnego leczenia. W naszej praktyce na co dzień wykonujemy zdjęcia wewnątrzustne okołowierzchołkowe, na których mamy możliwość zobaczyć całego zęba, od korony po wierzchołek korzenia wraz z otaczającą go kością oraz jednym, maksymalnie do dwóch zębów sąsiadujących.

Czy badanie RTG jest bezpieczne?

Dawki promieniowania podczas wykonywania jednego zdjęcia RTG małoobrazkowego wynoszą 1-2 µSv. Naturalne tło promieniotwórcze (z kosmosu i skał) w Polsce wynosi 2.000 –3.000 µSv rocznie. Lot samolotem 35-40 µSv. Zatem widać jak małą dawkę promieniowania generują zdjęcia RTG stomatologiczne.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo przeszliśmy konieczne szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta. Dbając o jakość świadczonych usług posiadamy wszystkie wymagane certyfikaty, a zdjęcia wykonujemy z największą starannością. Zapewniamy indywidualne podejście do pacjenta oraz kompleksowe leczenie. Zapraszamy